شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول بخش اورژانس مردان:
خانم عصمت رنجبر
کارشناس پرستاری
داخلی 2255

مسئول بخش اورژانس زنان:
خانم زهرا شایسته
کارشناس پرستاری
داخلی 2250


اورژانس بستری مردان
24 تخت فعال و 9 اتاق واقع در طبقه اول ساختمان اورژانس که با سیستم آسانسور به واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران مرد در این واحد به سرویس مربوطه منتقل و تحت درمان قرار می گیرند. مدت توقف در این بخش 12 تا 24 ساعت است.
تجهیزات موجود در این بخش :
 دستگاه مانیتورینگ بدساید، 4 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، پمپ انفوزیون سرم، نگاتوسکوپ، 2 دستگاه ساکشن پرتابل، 2 عدد ترالی اورژانس، لارنگوسکوپ، یک سیستم کامپیوتر در ایستگاه پرستاری مربوط به HIS بیمارستان که همه ی پیگیری های درمان و آزمایشات و گرافی بیماران از این طریق هماهنگ و پیگیری می شوند.
 
 
 
 
اورژانس بستری زنان
22 تخت فعال، 8 اتاق که سیستم آسانسور با واحد تحت حاد مرتبط می باشد. بیماران خانم و کودکان در این واحد به سرویس مربوطه منتقل می شوند.
تمام اقدامات و مراحل انجام کار در این واحد شبیه اورژانس بستری مردان می باشد.
تجهیزات موجود در این بخش :
 عدد ترالی اورژانس مجهز، 2 دستگاه الکتروشوک، 1دستگاه ساکشن،1 دستگاه ونتیلاتور پرتابل، 2 دستگاه پالس اکسی متر پرتابل
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved