شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمسئول امور مالی:
آقای فریدون فر
کارشناس اقتصاد
داخلی 2210
شرح وظایف:
 1. کلیه پرداختهای پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا ، اضافه کاری، خارج از شمول، طرح تمام وقتی، محرومیت از مطب پزشکان،فوق‌العاده مدیریت، هزینه سفر و نقل و مکان، بازخرید سنوات خدمت، بازخرید مرخصی استحقاقی، پاداش سنوات پایان خدمت، شهریه کلاسهای آموزشی، پاداش کلاسهای آموزشی و سایر پرداختها و مطالبات و دیون
 2. تعیین غرامت دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی که از انجام تعهدات خودداری نمایند. و دریافت آن به صورت نقدی و اقساط طی مکاتبه‌های مربوط به آن
 3. نگهداری پرونده‌ةای خرید تعهد خدمت پزشکان و پیراپزشکان و دریافت وجه التزام به آن به صورت اقساط و نقدی
 4. صدور گواهی حقوق و گواهی ضمانت وام جهت پرسنل رسمی، پیمانی و قرارداد انجام کار مشخص برای کلیه بانکها، صندوقهای قرض‌الحسنه و بنگاههای اقتصادی
 5. صدور کلیه چکها برای همه حسابهای به صورت جداگانه
 6. دریافت ضمانت نامه بانکی ، وثیقه ملکی، ضمانت شخص ثالث و صدور اسناد مربوط و تمدیدی سالانه طی مکاتبات برای همه موارد
 7. کلیه مکاتبات مربوط به دریافت و پرداخت و ارسال کلیه چکها با نامه مأمور از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 8. تهیه نامه و ارسال آن به دانشگاهها در خصوص هدایای خاص و سایر منابع
 9. مفاصاحساب برای کلیه افرادی که بازنشسته یا انتقال می‌‌یابند.
 10. پاسخگویی سریع و درست به ارباب رجوع و پرسش کنندگان
 11. در نتیجه پرداخت به موقع در همه امور
 12. صدور فیش حقوقی و پرداخت اضافه کار مصوب و صدور فیش حقوقی    
 13. اعمال کسورات براساس نامه های دریافتی از مراجعقضائی و موسسات مالی.
 14. محاسبه و پرداخت عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان وموظفین دانشگاه .
 15. مطالعه قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط
 16. گرفتن مغایرت بانکی در پایان هر ماه بطور جداگانه
 17. پاسخگوئی به سئوالات و مشکلات واحدهای تابعه و ارسال وجه تنخواه گردان به آن واحدها
 18. ثبت کلیه چک ها در دفاتر مربوطه و مانده گیری حسابهای مربوطه
 19. مکاتبات با اداره دارایی جهت پرداخت مالیات کسر شده و دریافت رسید مربوطه
 20. مکاتبات با سازمان تامین اجتماعی جهت شرکت های طرف قرارداد با دانشگاه
 21. مکاتبات با بانک ها جهت دریافت ضمانتنامه بانکی و یا ابطال ضمانتنامه
 22. پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت
 23. اصلاحات و کسورات مربوط به بیمهخدمات درمانی.
 1. افتتاح حساب و تغییر امضاء کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
صدور گواهی حقوق به کارکنان بازنشسته و شاغل جهت دریافت وام از بانک های مختلف
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved