شنبه 29 مهر 1396  
English خانه تماس با ما نقشه سایتحراست
 مسئول حراست :
آقای ابولفضل سهل آبادی
کارشناسی ارشد مدیریت
داخلی 2203شرح وظایف حراست :
1) حفاظت فیزیکی
2) حفاظت اسناد
3) حفاظت پرسنلی
4) حفاظت IT
حفاظت فیزیکی :
- تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها
- کنترل تردد کارکنان و ارباب رجوع به بیمارستان، تاسیسات و اماکن طبقه بندی شده
- کنترل بر نصب و نظارت بر دوربین های مداربسته
- صدور مجوز تردد خودرو
- نظارت، آموزش و کنترل بر عملکرد نگهبانان
- نظارت بر اموال منقول و غیرمنقول بیمارستان
حفاظت پرسنلی :
- ایجاد دبیرخانه محرمانه و دریافت و ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده
- نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن
حفاظت اسناد :
  • شناسایی عناصر متعهد و تلاشگر و زمینه سازی جهت رشد آنان
  • بررسی صلاحیت و اعلام نظر جهت تصدی و انتصاب افراد در مشاغل حساس براساس شناسایی تخلفات، زمینه ها و مکانیزم انجام آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط ، جمع آوری و اطلاع رسانی اخبار اعم از (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ، اجتماعی) و انعکاس آنها به مدیرین و مراجع ذیصلاح
  • ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به بالاترین مقام اجرایی
  • بررسی مشکلات ارباب رجوع
حفاظت IT :
- تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری
- آموزشهای لازم به منظور چگونگی حفاظت داده ها به کاربران سیستم های Web، Wan ، Lan
- آموزش حفاظت نیروی انسانی در مقابل رایانه و بالعکس
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved