تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها

دستاوردها

تقویم دانشگاه

  • ۵ مرداد
    روز جهانی هپاتیت
  • ۹ مرداد
    روز ملی انتقال خون
  • ۱۰ مرداد
    روز جهانی شیر مادر